ไหมที่ผลิตจากรังไหม

ไหมที่ผลิตจากไหมรังไหม ซึ่งถูกเลี่ยนบนใบหม่อน ขณะที่พวกเขาเติบโตพวกเขาปั่นด้ายซึ่งสามารถยาวได้ถึง 1,500 เมตร เมื่อพร้อมแล้วรังไหมจะถูกใส่ไว้ในน้ำเดือดเพื่อดึงเส้นด้ายที่รวมกันแล้วด้วยมือหรือบนวงล้อเพื่อสร้างเส้นใยที่แข็งแรงขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถทอเป็นผ้าซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถใช้งานได้หลายสัปดาห์เช่นเดียวกับการผลิตผ้าสักเพียงไม่กี่เซนติเมตรในหนึ่งวัน

ในบ้านท่าสว่างงานหลักจะจัดขึ้นตามถนนเรียงรายที่สวยงามซึ่งผู้ขายขายผ้าไหมท้องถิ่น การทำผ้าไหมที่นี่ส่วนใหญ่เป็นกระท่อม – อุตสาหกรรม แต่ที่ใหญ่ที่สุด looms เป็นชุมชนและนักท่องเที่ยวจะยินดีที่จะไปและดูกระบวนการทำไหม ที่นี่ในอาคารที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไมล์ของเส้นด้ายผ้าไหมจะถูกเปลี่ยนเป็นผ้า เพื่อให้หัวข้อเหล่านี้ลางหายไปจะใช้เวลาทำงานของคนสามคนกับคนงานคนหนึ่งยืนอยู่ในหลุมด้านล่างกี่และให้อาหารหัวข้อขึ้นไปในกี่