โรคที่แพร่กระจายอย่างรุนแรงในการพัฒนาโรคปอดอักเสบ

การสัมผัสกับอนุภาคไอเสียดีเซลสามารถเพิ่มความไวของแต่ละบุคคลต่อโรคปอดบวมแบคทีเรียเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่าและกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลก ในคนที่มีสุขภาพส่วนใหญ่แบคทีเรียนี้อาศัยอยู่อย่างไม่เป็นอันตรายที่ด้านหลังของจมูกและลำคอโดยไม่ทำให้เกิดอาการใด ๆ อ

ย่างไรก็ตามหากนิวโมคอคคัสได้รับการเข้าถึงสถานที่ปลอดเชื้อตามปกติในร่างกายเช่นปอดและเลือดก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคที่คุกคามชีวิตได้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อนุญาตให้แบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตรายตามปกตินี้ไปสู่นักวิจัยโรคที่แพร่กระจายอย่างรุนแรงในการพัฒนาโรคปอดอักเสบ มลพิษทางอากาศรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต 7 ล้านคนต่อปีโดย 7% ของผู้ที่เป็นโรคปอดบวม ประมาณ 37% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับมลพิษทางอากาศเกินขีด จำกัด แนวทางของ WHO