แนวทางการรักษาด้วยยา

การตรวจการระบบทางเดินหายใจที่ MUHC และเพื่อนร่วมงานของเขาได้รวมข้อมูลของผู้ป่วยที่เป็นโรค MDR-TB จำนวนกว่า 12,000 รายจาก 50 การศึกษาที่ดำเนินการใน 25 ประเทศ นักวิจัยสามารถระบุได้ว่ายาวัณโรคตัวใหม่เช่น bedaquiline, linezolid และ fluoroquinolones ในยุคต่อมาได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการรักษา MDR-TB

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการรักษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเสียชีวิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับ การรักษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยาใหม่เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค XDR-TB (วัณโรคที่ทนยาได้อย่างกว้างขวาง) นอกจากนี้การศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีน MDR-TB ทุกวันอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป (ยกเว้นในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตอบสนองต่อผลการวิจัยฉบับนี้แล้วโดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงสถานที่สำคัญตามแนวทางการรักษาด้วยยา MDR-TB นี้รวมถึงการวางตำรับยาอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่ฉีดยา