เอนไซม์ที่ควบคุมการสลายตัวของไกลโคเจนในสมอง

เอนไซม์ที่ควบคุมการสลายตัวของไกลโคเจนในสมองมีบทบาทสำคัญในการควบคุมไกลโคเจนในมะเร็งเต้านมของเอนไซม์มีอยู่ในหลายรูปแบบรวมถึงสมองและตับแสดงออกเป็นหลักในสมองลงในเซลล์มะเร็งเต้านมและพบว่าเซลล์ไม่สามารถใช้พลังงานเหล่านี้ได้ พวกเขาไม่เห็นผลเช่นเดียวกันในเซลล์เต้านมปกติวิธีการใหม่ในการพิจารณาความเป็นพลาสติกของเซลล์มะเร็งเต้านม

เราคิดว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับเซลล์มะเร็งเต้านมเพื่อ rewire ตัวเองขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพวกเขาคือเหตุผลที่ผู้ป่วยจำนวนมากกลายเป็นดื้อยายาที่มีความแม่นยำการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าวิธีหนึ่งที่เซลล์มะเร็งทำได้ พลังงานเป้าหมายในการรักษาหรือป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านม การศึกษาเพิ่มเติมจะสำรวจลิงค์นี้ในรูปแบบสัตว์ นักวิจัยจะตรวจสอบว่าสารยับยั้งไกลโคเจนฟอสโฟรีเลสซึ่งได้รับการศึกษาในโรคเบาหวานและโรคหัวใจอาจชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของมะเร็ง