เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโดยธรรมชาติของร่างกาย

ผู้พัฒนาวัคซีนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเนื่องจากเชื่อว่าขาดความสามารถในการจำจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจง แต่จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติอาจมีหน่วยความจำหรือสามารถได้รับการฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโดยธรรมชาติของร่างกายและให้การป้องกันที่หลากหลาย

วัคซีนต่อต้านวัณโรค รู้จักกันในชื่อวัคซีน BCG ได้รับการพัฒนาเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อนและออกแบบมาเพื่อเป้าหมายระบบภูมิคุ้มกันที่ปรับตัวได้ แต่ตอนนี้ก็คิดว่าจะทำงานบางส่วนโดยการฝึกอบรมระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ เด็กที่ได้รับวัคซีน BCG นั้นได้รับการปกป้องไม่เพียง แต่ต่อต้านวัณโรคเท่านั้น แต่ยังมีโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งที่แตกต่างกันไปอีกสองสามปี พวกเขามีอัตราป่วยและตายที่ต่ำกว่าสาเหตุทั้งหมดมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเราไม่ต้องการแทนที่วัคซีน BCG แต่เราอาจสามารถหาสารประกอบที่เราสามารถใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในเด็กที่ได้รับวัคซีน เมื่อผลกระทบของ BCG เริ่มเสื่อมลง