เซลล์ต้องการธาตุเหล็กเพื่อให้อยู่รอด

ดร. มอร์แกนนิวแมนเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทฤษฎีใหม่ว่าการกลายพันธุ์อาจทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไร ดร. ลัมเดนมีภูมิหลังทางชีววิทยาเกี่ยวกับการใช้เหล็กในขณะที่นักวิจัยของแอดิเลดศึกษายีนที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เมื่อกลายพันธุ์ หลังจากที่นำความคิดของพวกเขาไปหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม นักวิจัยกลุ่มนี้ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ของการกลายพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ยาก

เริ่มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ที่ทำให้บางครอบครัวเกิดความทุกข์ทรมาน ทีมวิจัยชี้ให้เห็นว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโรคอัลไซเมอร์ที่ได้รับมาอาจเป็นผลมาจากปัญหาเกี่ยวกับวิธีที่เซลล์ประสาทจัดการกับเหล็ก เซลล์ต้องการธาตุเหล็กเพื่อให้อยู่รอดได้โดยเฉพาะเหล็กเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงไฟฟ้าเล็ก ๆ ของเซลล์ทั้งหมดนั่นคือ mitochondria – เพื่อสร้างพลังงานส่วนใหญ่ที่ช่วยให้เซลล์ทำงานได้