อีซีกำหนดให้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าดอนเป็นผู้ถือหุ้นของภรรยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Don Pramudwinai แขวนไว้ในยอดคงเหลือหลังจากที่รายงานครั้งแรกกล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (EC) พบว่าเขาขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการสหภาพยุโรปนายพันเอกจรัสวิทย์ภูม่วงเมื่อวานนี้ไม่ยืนยันหรือปฏิเสธรายงานและอ้างถึงความจำเป็นในการรักษาความลับในขณะที่คดีของดอนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เขาเสริมว่าการตัดสินใจของ EC จะกล่าวได้ว่า Don มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาจะสามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญจะออกคำตัดสินขั้นสุดท้ายหลังจากที่ศาลได้รับคำร้องจากศาลซึ่งมีรายงานว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลังจากที่ได้มีข้อตกลงในคดีของดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

EC ได้รับการโหวต 3 เรื่องและ 2 สำหรับคุณสมบัติของ Don สำหรับที่ทำงาน คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากคำร้องที่ยื่นฟ้องในปีที่ผ่านมาโดยทนายความพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อการเลือกตั้งนายเรืองไกรีกิจรัตนะกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และพินัยกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อไต่สวนว่าควรจะถูกตัดสิทธิ์จากรัฐมนตรีหรือไม่เก้าคน ตามรายงานภรรยาของดอนนาริราทถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นมากกว่า 5% ใน บริษัท แม้จะมีข้อกำหนดในข้อบังคับ 187 ของกฎบัตร แต่หุ้นดังกล่าวไม่ได้ถูกแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายใน 30 วันนับ แต่วันที่นายดอนเข้าร่วมคณะรัฐมนตรี ข้อนี้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีตามกฎหมายไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการถือครองหุ้นเกินกว่าขีด จำกัด ตามกฎหมาย พวกเขาต้องประกาศการถือครองหุ้นของพวกเขาและโอนไปยังบุคคลตามกฎหมายเพื่อจัดการกับพวกเขาโดยปราศจากการมีส่วนร่วม กฎบัตรปัจจุบันได้มีการประกาศใช้เมื่อปีพ. ศ. 2560 เกือบสองปีหลังจากที่ดอนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและสามปีหลังจากได้รับการแต่งตั้งในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพม่า – เขาเป็นรองรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรก มาตรา 264 ของกฎบัตรกำหนดให้สมาชิกคณะรัฐมนตรีใช้งานต้องเป็นไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ