หวู่ฮั่นเพื่อปลดล็อคการต่อสู้โรคระบาดทั่วโลก

การปิดตัวของเมืองหวู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองของจีนที่เริ่มมีการระบาดของโรคคอโรนาไวรัสทั่วโลกจะถูกยกเลิกในวันที่ 8 เมษายนข้อจำกัดการเดินทางในส่วนที่เหลือของมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของหวู่ฮั่นจะถูกยกขึ้นจากเที่ยงคืนของวันอังคารสำหรับผู้พักอาศัยที่มีสุขภาพดีมีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ของไวรัสในหวู่ฮั่นในวันอังคารหลังจากเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่

ประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าสู่การถูกคุมขังสหราชอาณาจักรกำลังจับมือกับมาตรการใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับการแพร่กระจายของ coronavirus รวมถึงการห้ามชุมนุมประชาชนมากกว่าสองคนและการปิดร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่จำเป็นในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่าชาวอเมริกันจะต้อง จำกัด ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขามิฉะนั้นจำนวนของการติดเชื้อจะครอบงำระบบการดูแลสุขภาพที่นั่น ทหารสเปนที่ช่วยในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสได้พบผู้ป่วยสูงอายุในบ้านพักคนชราที่ถูกทอดทิ้งและในบางกรณีผู้เสียชีวิตในเตียงกระทรวงกลาโหมได้กล่าว