สิ่งมีชีวิตยูคาริโอตที่แตกต่างกัน

กระบวนการนี้อาจคล้ายกันในยูคาริโอตที่มีวิวัฒนาการมากกว่าเช่นมนุษย์ ศาสตราจารย์มัตสึนางะและทีมของเขาใช้ออโรร่าไคเนสเวอร์ชันมนุษย์เพื่อตรวจสอบว่าฟอสโฟรีเลชั่นเป็นตัวขับเคลื่อนของมนุษย์หรือไม่และตามที่พวกเขาทำนายไว้ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสรุปได้ว่ากระบวนการทำซ้ำนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากในสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตที่แตกต่างกัน

การใช้ชีวเคมีในการตรวจร่างกายเราแสดงให้เห็นว่าออโรราไคเนสฟอสฟอรัสไดนาโมในเซลล์มนุษย์กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือกลไกที่ออโรราไคเนสฟอสฟอรัสในไมโตคอนเดรีย สาหร่ายต่อมนุษย์ แนวคิดของการแบ่งส่วนยลที่ได้รับการอนุรักษ์ในยูคาริโอต การศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นไม่เพียง แต่บทบาทของเอนไซม์ใหม่ในการจำลองแบบไมโตคอนเดรียล แต่ยังรวมถึงกระบวนการนี้ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในสาหร่ายและมนุษย์โดยบอกเป็นนัยถึงความจริงที่ว่าบรรพบุรุษร่วมกันอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากระบบฟิชชันของไมโตคอนเดรียที่พบในสาหร่ายดึกดำบรรพ์อาจถูกเก็บรักษาไว้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงมนุษย์การพัฒนาวิธีนี้ ตามและเมื่อจำเป็น