สายพันธุ์ที่แตกต่างกันของแบคทีเรีย

วิธีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในการสกัดกั้นการแพร่เชื้อไวรัสเด็งกี่ที่เกิดจากยุงในการทดลองที่มาเลเซียประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนเช่นประเทศเกาะในแปซิฟิกใต้ไปจนถึงซาอุดิอาระเบียแอฟริกาและอเมริกาใต้ซึ่งทั้งหมดนี้มีประสบการณ์เกี่ยวกับไข้เลือดออกซิก้าไข้เหลืองและชิกุงุนยาสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งยับยั้งยุงจากการส่งไวรัสสู่มนุษย์ ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในชีววิทยาปัจจุบันของพวกเขาแสดงให้เห็นว่ายุงที่มีสายพันธุ์ wAlbB ของ Wolbachia เมื่อปล่อยเข้าไปในป่ามีผลในการลดอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยร้อยละ 40 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันของแบคทีเรีย แต่ในขณะที่สายพันธุ์นี้สามารถบุกประชากรป่าในบางเงื่อนไขมันไม่เหมาะสำหรับ ใช้ในสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งพบเห็นได้ในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรเช่นมาเลเซีย ตอนนี้ทีมนักวิจัยระดับนานาชาติจากเมลเบิร์นกลาสโกว์และมาเลเซียแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ wAlbB ของ Wolbachia มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพแม้ในอุณหภูมิสูงสุดประจำวันที่ 36 °เซลเซียสขึ้นไปตามประสบการณ์ทั่วไปในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นโรคไข้เลือดออก