สายการบินดังแคนาดาเลิกเรียกผู้โดยสารระบุเพศมาใช้ทุกท่านแทน

สายการบินแอร์ แคนาดา เตรียมยกเลิกคำประกาศเรียกผู้โดยสารท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่จะหันมาใช้คำประกาศเรียกผู้โดยสารว่าทุกๆ ท่านแทนทั้งนี้เพื่อเป็นการคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศของผู้โดยสารสายการบินแอร์แคนาดามองว่า ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและยังเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ

ดังนั้นการประกาศเลิกใช้คำเรียกผู้โดยสารด้วยการบ่งบอกเพศจึงเห็นควรให้ต้องยกเลิก แต่ยังไม่มีการระบุว่ากฎดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เมื่อใดทั้งนี้ นอกจากสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศเลิกเรียกเพศสภาพไปแล้ว สมาคมการบินของสหรัฐอเมริกา หรือ Airlines for America ได้ออกมาประกาศให้แต่ละสายการบินเพิ่มช่องตัวเลือกในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวสหรัฐฯ เอาไว้ด้วย โดยเฉพาะช่อง “ไม่ระบุเพศ” หรือช่อง “ไม่ต้องการเปิดเผยเพศสภาพ” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้โดยสารทุกเพศ