สวนที่สวยงามเต็มไปด้วยประติมากรรมและแบบจำลอง

พิพิธภัณฑ์เรียกเก็บเงิน เพื่อเข้าเรียน แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับชาวไทนานและนักเรียนเพื่อให้ “เกษตรกรที่ทำงานในทุ่งนาใกล้เคียงสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา พิพิธภัณฑ์ที่คล้ายกับพระราชวังของยุโรปนั่งอยู่ในสวนที่สวยงามเต็มไปด้วยประติมากรรมและแบบจำลอง พื้นที่แสดงผลงานประมาณ 4,000 ชิ้นซึ่งมีเพียงหนึ่งในสามของการจัดเก็บทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์

ภารกิจของ Shi สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของ Shi ในการนำเสนอพิพิธภัณฑ์สำหรับทุกคน เข้าสู่ Fine Arts Hall ภาพวาดที่มีชื่อเสียงของพระแม่มารีและเด็กที่แขวนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้ว พิพิธภัณฑ์อื่น ๆ อาจสงวนทั้งกำแพงให้เป็นงานที่สำคัญ แต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการวาดภาพโดยรวมสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีความคิด