สถานการณ์เพื่อแสดงพฤติกรรมที่มุ่งเน้นในระยะยาว

กลยุทธ์การควบคุมตนเองที่ดีที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับเราที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจหรืออุปสรรคที่ช่วยให้เราออกกำลังกายควบคุมตนเองเช่นการใช้แอพที่ จำกัด การใช้โทรศัพท์ของเราหรือทำให้อาหารขยะออกจากบ้าน ในกรณีอื่น ๆ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับสถานการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะจัดการกับการปฏิบัติในสำนักงาน

เพื่อให้การควบคุมตนเองกลายเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดหรือง่ายต่อการทำ กลยุทธ์อื่น ๆ ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีคนอื่นนำไปใช้กับเรา ตัวอย่างเช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้าของเราอาจใช้บรรทัดฐานทางสังคมเพื่อเปลี่ยนความคิดของเราแสดงให้เราเห็นว่าการใช้พลังงานของเราเปรียบเทียบกับของเพื่อนบ้านอย่างไร และผู้กำหนดนโยบายมักใช้ข้อ จำกัด สถานการณ์เพื่อแสดงพฤติกรรมที่มุ่งเน้นในระยะยาว ตัวอย่างมีตั้งแต่สิ่งจูงใจ (เช่นการคืนภาษีสำหรับวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) จนถึงบทลงโทษ (เช่นการเพิ่มภาษีสำหรับบุหรี่และแอลกอฮอล์) นายจ้างกำลังใช้ข้อ จำกัด สถานการณ์แบบอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานประหยัดสำหรับการเกษียณอายุ มีหลายคนที่ต้องการยกเลิกแผนการเกษียณอายุของนายจ้างหากพวกเขาไม่ต้องการเข้าร่วม