ศักยภาพของการรวมยาที่มีความแม่นยำสองชนิด

ความสามารถของมะเร็งในการปรับเปลี่ยนพัฒนาและกลายเป็นดื้อยาเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญในการสร้างการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับโรคในการศึกษานี้เราพยายามที่จะเข้าใจว่าการดื้อยาเกิดขึ้นกับครอบครัวยาสำคัญของมะเร็งเต้านมอย่างไร สามารถอยู่ข้างหน้าหนึ่งก้าวของโรคมะเร็งแสดงศักยภาพของการรวมยาที่มีความแม่นยำสองชนิด

สำหรับมะเร็งเต้านมและปอดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างการโจมตีแบบสองง่ามที่กั้นเซลล์มะเร็งของความต้านทานของพวกเขาเรายังต้องทำงานมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจศักยภาพการรักษาแบบผสมผสาน ประสิทธิผลของยาเสพติดเหล่านี้ แต่วิธีการดังกล่าวมีแนวโน้มสูงและมีศักยภาพที่จะมีประสิทธิภาพต่อมะเร็งหลายชนิดหลักฐานของเราแสดงให้เห็นว่ายาที่มีอยู่สามารถใช้ในการเอาชนะการดื้อต่อการรักษาในรูปแบบที่พบบ่อยของมะเร็งเต้านมในผู้หญิง นอกจากนี้การใช้ยารักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันร่วมกับยาอื่น ๆ เหล่านี้อาจเป็นเส้นทางใหม่ที่มีแนวโน้มในการรักษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งอื่น ๆ อีกมากมาย