วิธีใหม่ช่วยในการวัดกิจกรรมในสมอง

การศึกษาผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึง 12 กลิ่นที่แตกต่างกันสองครั้ง พวกเขาถูกขอให้หายใจผ่านจมูกหรือปากของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงเวลาแล้วผู้เข้าอบรมก็ถูกนำเสนอด้วยชุดเก่าและชุดใหม่ของสิบสองกลิ่นและขอให้บอกว่าแต่ละคนมาจากช่วงการเรียนรู้หรือใหม่ ผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เข้าร่วมการหายใจผ่านจมูกของพวกเขาระหว่างช่วงเวลาของการเรียนรู้

และการจดจำพวกเขาจำกลิ่นได้ดีขึ้น วิธีใหม่ช่วยในการวัดกิจกรรมในสมอง ขั้นตอนต่อไปคือการวัดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสมองระหว่างการหายใจและวิธีการนี้เชื่อมโยงกับความทรงจำ” Dr Arshamian กล่าว “ก่อนหน้านี้เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากขั้วไฟฟ้าถูกแทรกเข้าไปในสมองโดยตรงเราสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้และขณะนี้เรากำลังพัฒนาร่วมกับเพื่อนร่วมงาน Johan Lundströmซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการวัดกิจกรรมในหลอดไฟจมูก และสมองโดยไม่ต้องใส่ขั้วไฟฟ้า