วิกฤต หมอกควันคลุ้งเต็มชายแดนแม่สอด

คุณภาพอากาศชายแดนแม่สอด วิกฤตหนัก ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)เกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 วันติด จนท.ต้องระดมรถน้ำ-หุ่นยนต์พ่นน้ำทุกหน่วยงาน พ่นน้ำขึ้นฟ้าเพิ่มความชุมชื้นต่อเนื่องข้ามวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งระดมรถน้ำ-หุ่นยนต์พ่นน้ำ ออกฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศ หลายจุดในตัว อ.แม่สอด จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง หลังจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในอากาศ พุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่อง 3 วันติด คือ 19 ก.พ.วัดได้ 141 ไมโครกรัม/ลบ.ม. , 20 ก.พ. วัดได้ 135 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และวันนี้ วัดได้ 128 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ซึ่งนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ปล่อยแถวขบวนรถต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์-เครื่อง LUF 60-รถดับเพลิง-รถน้ำ เปิดการรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด

โดยเร่งระดมรถน้ำจากหน่วยงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหรราบที่ 14 แม่สอด ( ฉก.ร.14 ) แขวงทางหลวงตาก ที่ 2 แม่สอด- ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เขต 9 พิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอด- องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุกแห่ง -เทศบาลตำบลทุกแห่ง ในพื้นที่ จำนวน 14 คัน ฉีดน้ำขึ้นฟ้า พ่นละอองน้ำ สร้างความชุมชื้นในอากาศ ลดหมอกควันมลพิษ

รวมทั้งได้แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งจัดเตรียมรถน้ำทำความสะอาดล้างถนนทุกสาย เก็บเศษขยะ วัชพืช ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้ค่าปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน