ลดภาระของเซลล์ที่เสียหาย

ความเป็นไปได้ที่จะลดภาระของเซลล์ที่เสียหาย เซลล์ชราและยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงสุขภาพแม้ว่าจะมีการรักษาในช่วงปลายชีวิต ตอนนี้พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาหนูที่มีอายุด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ Fisetin พบได้ในผักและผลไม้หลายชนิดมีผลต่อสุขภาพและอายุขัยที่ดี เมื่ออายุคนสะสมเซลล์ที่เสียหาย

เมื่อเซลล์ได้รับความเสียหายระดับหนึ่งพวกเขาไปถึงกระบวนการชราภาพของตนเองเรียกว่าการชราภาพของเซลล์ เซลล์ยังปลดปล่อยปัจจัยอักเสบที่บอกระบบภูมิคุ้มกันเพื่อล้างเซลล์ที่เสียหายเหล่านั้น ระบบภูมิคุ้มกันของคนหนุ่มสาวมีสุขภาพดีและสามารถล้างเซลล์ที่เสียหายได้ แต่เมื่ออายุคนพวกเขาไม่ได้รับการล้างอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นพวกเขาเริ่มที่จะสะสมทำให้เกิดการอักเสบในระดับต่ำและปล่อยเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายเนื้อเยื่อ