ลดการแพร่กระจายของไวรัส

เซลล์ของมนุษย์ในห้องแล็บแนะนำว่าสารทำงานโดยการปิดกั้นการเปิดตัวของอนุภาคติดเชื้อ นักวิจัยใช้ตัวแทนในการรักษาหนูที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B; การค้นพบของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าแอนติบอดีสามารถลดการแพร่กระจายของไวรัสและมีศักยภาพในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อ ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ศึกษาไขกระดูกจากหนึ่งในอาสาสมัครมนุษย์ดั้งเดิมหนึ่งปีหลังจากการฉีดวัคซีน

ไขกระดูกยังคงผลิตแอนติบอดี้ NA เหล่านี้ด้วยกิจกรรมต่อต้านไวรัสซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ของวัคซีนตามการตอบสนองของ NA อาจยาวนาน จากการวิจัยนักวิจัยพบว่าปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ NA ที่มีกิจกรรมในวงกว้างดังกล่าวที่ได้รับการกระตุ้นโดยวัคซีนปัจจุบันอาจไม่เพียงพอที่จะปกป้องบุคคลจากไข้หวัดใหญ่บีได้อย่างเหมาะสมผลการวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่า วัคซีนตามฤดูกาลนั้นดีในการปกป้องเราจากโรคไข้หวัดใหญ่ แต่มีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงโดยการปรับวัคซีนให้กระตุ้นการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับ NA มากกว่าที่พบในการศึกษาของเรา ก้าวต่อไปในการพัฒนาวัคซีนสากล