ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอด

ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอด เซลล์ของแต่ละเซลล์ได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดโดยชุดของโปรตีนภูมิคุ้มกันที่มีอาวุธตรวจจับเรดาร์เกือบจะสามารถตรวจจับ DNA ที่ต่างชาติหรือเสียหายได้ เซลล์สำคัญอันดับหนึ่งของเซลล์คือโปรตีนที่เรียกว่า cGAS ซึ่งตอบสนองต่อการแสดงออกของดีเอ็นเอที่แปลกใหม่และเป็นมะเร็งและเริ่มต้นการสร้างกระแสสัญญาณที่ก่อให้เกิดการป้องกันของร่างกาย

การค้นพบ cGAS ในปี 2012 ทำให้เปลวไฟของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีผลงานวิจัยมากกว่า 500 เล่ม แต่โครงสร้างและลักษณะสำคัญของรูปแบบมนุษย์ของโปรตีนยังคงหลบหนีไป ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์จาก Harvard Medical School และ Dana-Farber Cancer Institute ได้ระบุความแตกต่างของโครงสร้างและหน้าที่ของ cGAS ในมนุษย์ซึ่งทำให้ CGAS แตกต่างจาก cGAS ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ และเป็นจุดเด่นของฟังก์ชันที่เป็นเอกลักษณ์ในคน