ระดับธุรกิจสหรัฐลดลงอย่างรวดเร็ว

การสำรวจกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการของสหรัฐอเมริกาลดลงเมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกลดลงมาอยู่ท่ามกลางความโดดเด่นที่เลวร้าย ในภาคบริการซึ่งรวมถึงการเงินและค้าปลีกบริษัทคำสั่งซื้อใหม่ที่ได้รับจาก บริษัท เอกชนก็ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 ตลาดการเงินของสหรัฐลดลงอย่างมากหลังจากรายงานข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อล่าสุด

พบว่ากิจกรรมทางธุรกิจบริการลดลงเหลือ 49.4 จาก 53.4 ในเดือนมกราคมขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเป็น 50.8 เทียบกับ 51.9 ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน คะแนนรวมคือ 49.6 ลดลงจาก 53.3 ในเดือนเปิดตัวของปี 2020 สิ่งที่ต่ำกว่า 50 หมายถึงการหดตัว รายงานที่เพิ่มเข้ามาทำให้เกิดความกลัวจากแนวโน้มล่าสุดในตลาดตราสารหนี้ซึ่งแนะนำให้นักลงทุนเห็นความเสี่ยงของการถือครองพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะยาวที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น การเปรียบเทียบนั้นมักถูกติดตามเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะถดถอยที่เป็นไปได้