มะเร็งตับอ่อนสามารถต้านทานต่อการรักษา

ค้นพบกลไกที่ทำให้เกิดการทำลายตัวเองของเซลล์มะเร็งของมนุษย์ในระหว่างการทำซ้ำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติ ตอนนี้เราได้ควบคุมข้อมูลนี้เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งตับอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ปัจจุบันได้รับโดยใช้โมเลกุลขนาดเล็กที่กระตุ้นกลไกการทำลายตนเองในเซลล์มะเร็งของมนุษย์หลายชนิดการรักษาด้วยโมเลกุล ซึ่งสามารถซึมเข้าไปได้ในเยื่อหุ้มเซลล์

แต่ส่งผลกระทบต่อเซลล์มะเร็งของมนุษย์โดยเฉพาะโมเลกุลนี้ทำให้เกิดความผิดปกติในระหว่างการทำซ้ำของเซลล์มะเร็งของมนุษย์ทำให้เซลล์ตายอย่างรวดเร็ว ในการตายของเซลล์ในเซลล์มะเร็งที่ผ่านการบำบัดแล้ว การฉีดด้วย PJ34 ทุกวันเป็นเวลา 14 วันเซลล์มะเร็งตับอ่อนในเนื้องอกของหนูที่ได้รับการรักษาพบว่าลดลงถึง 90% ในเมาส์หนึ่งก้อนเนื้องอกหายไปอย่างสมบูรณ์ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มน้ำหนักของหนูหรือพฤติกรรมของพวกเขากลไกนี้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในมะเร็งชนิดอื่นที่สามารถต้านทานต่อการรักษาในปัจจุบัน โมเลกุล PJ34 กำลังถูกทดสอบในการทดลองทางคลินิกตามระเบียบข้อบังคับขององค์การอาหารและยา