พื้นที่ปลอดบุหรี่ในอนาคตอันใกล้

เรือนจำทั้งหมดจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากกรมราชทัณฑ์เตรียมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดมากขึ้น เราเชื่อว่ากฎหมายใหม่จะมีผลบังคับในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า” นายนาสซาเรสตานผู้อำนวยการกรมกล่าวในขณะนี้มีผู้คนกว่า 300,000 คนอาศัยอยู่หลังแถบที่ 143 ราชทัณฑ์ทั่วประเทศไทย

ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคทางเดินหายใจซึ่งมักก่อให้เกิดความตาย” นาราสกล่าว เขาพูดหลังจากได้พบกับหัวหน้าแผนกควบคุมโรค (DCD) การอภิปรายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าเรือนจำเตรียมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายยาสูบใหม่อย่างเคร่งครัด DCD ได้เสนอให้ส่งพนักงานเข้าไปในเรือนจำเพื่อช่วยแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบเกี่ยวกับวิธีเลิกสูบบุหรี่ บุหรี่ยังคงถูกขายในเรือนจำ บุหรี่จะถูกแบนพร้อมกับการสูบบุหรี่พวกเขาตลอดสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์เมื่อกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้