พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่อุทิศให้กับ James Bond

พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่อุทิศให้กับ James Bond ซึ่งเป็นหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษได้เปิดให้บริการในเทือกเขาแอลป์ออสเตรียซึ่งมีฉากถ่ายทำ “Spectre” (2015) ซึ่งเป็นชุดสายลับที่ยาวที่สุดในสายลับยาวนาน พิพิธภัณฑ์ 007 Elements อันล้ำยุคอยู่บนยอดเขา Gaislachkogl Mountain ที่ระดับความสูง 3,048 เมตร พิพิธภัณฑ์มีการประชุมสุดยอดของภูเขากับร้านอาหาร Ice Q Gourmet

ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ในออสเตรียและปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสถานที่ทำงานของนักจิตวิทยาดร. Madeleine Swann หนึ่งใน Bond girls ที่ให้ความสำคัญใน “Spectre” พิพิธภัณฑ์ Bond มีบรรยากาศโรงภาพยนตร์และอาคารสร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการดูเหมือนวายร้ายของ Neal Callow ผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์และทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ในภาพยนตร์ 007