พาณิชย์ให้ชุดนักเรียนขึ้นราคา 3-5% หลังเปิดเทอม

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ผลิตชุดนักเรียนยื่นขอปรับขึ้นราคา 1 ราย เนื่องจากต้นทุนปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานเพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ ประกอบกับไม่ได้ปรับขึ้นราคามานานกว่า 10 ปีแล้ว จึงจะขอปรับขึ้นราคา 3-5% หรือชุดละประมาณ 6-10 บาท และคาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้ผลิตชุดนักเรียนรายอื่นๆ ยื่นขอปรับราคาตามมาอีก

อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ผู้ผลิตตรึงราคาสินค้าไว้ก่อนในช่วงนี้ แล้วค่อยปรับขึ้นราคาหลังเปิดเทอม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดเทอม โดยชุดนักเรียนเป็นสินค้าที่กรมการค้าภายในติดตามดูแล ถ้าจะขึ้นราคาไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องส่งหนังสือแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบ และต้องชี้แจงต้นทุนเพื่อดูความเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนค่าชุดนักเรียนให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงอาชีวศึกษา โดยก่อนประถมศึกษาได้รับค่าชุดนักเรียนไม่เกิน 300 บาท ต่อชุดต่อคนต่อปี คนละไม่เกิน 2 ชุด, ระดับประถมศึกษาได้รับค่าชุดนักเรียน 360 บาท ต่อชุดต่อคนต่อปี, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 450 บาท ต่อชุดต่อคนต่อปี, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท ต่อชุดต่อคนต่อปี และระดับอาชีวศึกษาไม่เกิน 900 บาท ต่อชุดต่อคนต่อปี ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำใบเสร็จรับเงินซื้อชุดนักเรียน ไปเบิกกับทางโรงเรียนได้

และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงใกล้เปิดเทอม กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “รวมใจ..เพิ่มสุข..ช็อปสนุก..ลดรับเปิดเทอม” ในช่วงวันที่ 26 เมษายน-13 พฤษภาคมนี้ โดยร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อ 14 ราย กว่า 13,500 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้จำหน่ายชุดนักเรียน 4 ราย ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านน้อมจิตต์ ห้างตราสมอ และร้านสมใจนึก จัดลดราคาสินค้าสูงสุด 70% ทั้งชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาท และช่วยลดค่าครองชีพของผู้ปกครองได้กว่า 6,000 ล้านวาท หรือกว่า 30%

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7