ฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการยับยั้งและยกเลิกการเลื่อนระดับ

ฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการยับยั้งและยกเลิกการเลื่อนระดับในการติดต่อทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านชาห์มาห์มุดคูเรชิซึ่งยืนยันว่ามันเป็น “สิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงจากมาตรการใด ๆ โฆษกของฝรั่งเศสยื่นคำแถลงหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศของจีน Jean-Yves Le Drian ได้พูดกับคู่ของปากีสถาน

รัฐมนตรียกสถานการณ์ขึ้นในจัมมูและแคชเมียร์นายฌอง – อีฟว์เลอดานน์ได้ระลึกถึงตำแหน่งคงที่ของฝรั่งเศสที่แคชเมียร์ ขึ้นอยู่กับทั้งสองประเทศภายใต้กรอบของการเจรจาทางการเมืองทวิภาคีเพื่อแก้ไขข้อพิพาทนี้ สันติภาพที่ยั่งยืนโฆษกกระทรวงฝรั่งเศสกล่าวในแถลงการณ์ ฝรั่งเศสเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเพื่อระงับการลดหย่อนและบรรเทาสถานการณ์มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องงดเว้นจากมาตรการใด ๆ ที่อาจทำให้ความตึงเครียดตึงเครียดขึ้น ปากีสถานพยายามรวบรวมการสนับสนุนจากทั่วโลกเพื่อต่อต้านการตัดสินใจของอินเดียที่จะยุติสถานะพิเศษให้แก่ชัมมูและแคชเมียร์และแยกออกเป็นสองกลุ่มสหภาพ