ปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับว่าสมองซีกขวาที่ถูกกระตุ้นจะดีสำหรับการรักษาหรือไม่ การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของซีกโลกด้านขวาช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยในระยะสั้น คนอื่น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียพื้นที่ทางภาษาในครึ่งซ้ายนั้นสามารถยับยั้งครึ่งทางขวาได้อย่างแท้จริง ในกรณีดังกล่าวการมีส่วนร่วมของซีกโลกด้านขวาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษา

และอาจทำให้เกิดความสับสนสมองไม่ก้าว นอกจากนี้การศึกษาพบว่าผู้ป่วยจะดีกว่าถ้าครึ่งโอ้อวดถูกยับยั้งโดยการกระตุ้นแม่เหล็กยับยั้ง กิจกรรมกำลังขยับกลับไปที่ซีกซ้ายมากขึ้นเรื่อย ๆ มันชนะมือบนอีกครั้ง บริเวณสมองด้านขวานั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเมื่อมีการบาดเจ็บครั้งที่สองในพื้นที่ภาษาซ้าย ในสมองที่ถูกกู้คืนการมีส่วนร่วมทางด้านขวาของมันก็ยังน้อยหลังจากการด้อยค่าครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์ที่สองซึ่งส่วนใหญ่ของซีกซ้ายไม่ทำงานอีกต่อไปบทบาทของมันมีความสำคัญมากกว่าการตรวจสอบความสัมพันธ์เหล่านี้โดยใช้ผู้ป่วย 12 รายซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณซีกซ้ายของซีกโลกตะวันออก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างน้อยหกเดือนก่อน