ประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย

การทดสอบเลือดที่สามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายที่สอง ไขมันในพลาสมา ที่ช่วยปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงแบบดั้งเดิมในการคาดการณ์โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง การทดสอบเลือดจากการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการเสนอให้ทดลองในออสเตรเลียในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความงาม

ที่มีความแม่นยำส่วนบุคคลในวงกว้างซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ในที่สุด GP จะสามารถสั่งการการทดสอบนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้ดีขึ้น การทดสอบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังจากการศึกษาได้ทดลองตัวอย่างจำนวน 10,000 ตัวอย่างเพื่อหาเครื่องหมายทางชีวภาพที่จะกำหนดว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีอาการหัวใจวายอีกหรือไม่