ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ต่ำต้อย

การลดคาร์บอนลงเท่าใดเนื่องจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าการเปลี่ยนจากพลังงานถ่านหินเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยให้สหราชอาณาจักรมีความทะเยอทะยานในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รายงานกล่าวว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถลดพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้เท่ากับ 95 เทราวัตต์ชั่วโมงระหว่างปี 2548 ถึงปัจจุบัน

และปีที่ผ่านมาพลังงานหมุนเวียนให้ส่วนแบ่ง 33% ของการผลิตไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ต่ำต้อยได้ช่วยลดความต้องการพลังงานลงถึง 103 TWh กล่าวอีกนัยหนึ่งในการประกวดการตัดคาร์บอนประสิทธิภาพได้รับรางวัลจนถึงตอนนี้ และยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพยังไม่มีข้อโต้แย้งเหมือนลมและแสงอาทิตย์ เรื่องราวประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่เพียง แต่นำไปใช้กับครัวเรือนเท่านั้น มีความก้าวหน้าที่สำคัญระหว่าง บริษัท เช่นกัน ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแสงและการแช่แข็งของพวกเขา