บริบทของการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไป

ในบริบทของการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปซึ่งนำไปสู่การเลือกยุงที่ดื้อยาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการต่อต้านยาฆ่าแมลงนี้มีผลกระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยุงและเชื้อโรคที่พวกมันแพร่กระจายพันธมิตรพิสูจน์ว่ากลไกของการดื้อยาฆ่าแมลงที่พบในเวกเตอร์ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของไวรัสเวสต์ไนล์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไวรัสอาร์โทรพอดที่เป็นพาหะ

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นไข้เลือดออกหรือไวรัสเวสต์ไนล์ได้เข้าสู่จุดศูนย์กลางเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด ในกรณีที่ไม่มีวัคซีนและการบำบัดรักษาการควบคุมของ arboviruses นั้นส่วนใหญ่อาศัยการควบคุมประชากรยุงผลที่ตามมาจากการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไป การใช้ยาฆ่าแมลงเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในการลดความหนาแน่นของยุงและขัดขวางการแพร่กระจายของอาร์โบวีไวรัส อย่างไรก็ตามการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปนำไปสู่การคัดเลือกยุงที่มียีนต้านทานยาฆ่าแมลง มีรายงานการดื้อยาฆ่าแมลงที่มีผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยุงและเชื้อโรคที่พวกมันถ่ายทอด