น้ำตาลในเลือดมีผลต่อการพัฒนาสมอง

เด็ก ๆ ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ตอบสนองต่อจดหมายทุกตัวยกเว้นการสแกนสมองเพื่อประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองในขณะที่ผู้เข้าร่วมมีสมาธิ เด็กที่เป็นโรคเบาหวานจะทำงานได้อย่างถูกต้องเหมือนกับในกลุ่มควบคุม แต่สมองของพวกเขาก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ในเด็กที่เป็นโรคเบาหวานเครือข่ายโหมดเริ่มต้นซึ่งเป็นระบบว่างของสมองไม่ได้ปิดการทำงานในระหว่างการทำงาน

เพื่อชดเชยการเปิดใช้งานที่ผิดปกติของเครือข่ายโหมดเริ่มต้นเครือข่ายการควบคุมของผู้บริหารสมองซึ่งรับผิดชอบด้านการควบคุมตนเองและสมาธิได้ทำงานหนักกว่าปกติในเด็กที่เป็นโรคเบาหวานความผิดปกติเหล่านี้มีความเด่นชัดมากขึ้นในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยแสดงให้เห็นว่าปัญหาอาจแย่ลงตามเวลายิ่งคุณได้รับการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครือข่ายโหมดเริ่มต้นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานแนะนำว่าในระยะต่อมาของโรคสมองจะสูญเสียความสามารถในการชดเชยปัญหานี้ในที่สุด