ที่นี่ถูกครอบงำด้วยภูเขาไฟขนาดใหญ่สองแห่ง

ในขณะที่ Eldfell เป็นขุยเตือนเถ้าของการปะทุในปีพ. ศ. 2516 แม้ว่าในบริเวณที่มีดอกตูมสีม่วงสดใสจะงอกขึ้นจากเนินเขาที่ดำคล้ำซึ่งชาวบ้านได้ปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงลักษณะและป้องกันการกัดเซาะ บนเรือล่องเรือรอบเกาะผู้เข้าชมผ่านธนาคารสูงตระหง่านของเถ้าลาดลงสู่ทะเล ในสถานที่ชายฝั่งได้รับการตราตรึงใจด้วยรูปแบบกึ่งเรขาคณิตราวกับว่ามีใครบางคนได้ปลูกถ่าย

ส่วนหนึ่งของ Causeway ไอร์แลนด์เหนือของไอร์แลนด์ที่นี่ ชาวบ้านชะลอความคืบหน้าโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำเย็น แต่ไม่ก่อนที่มันจะเพิ่มขนาดของเกาะขึ้นหนึ่งตารางไมล์ ขอบฟ้าที่นี่ถูกครอบงำด้วยภูเขาไฟภูเขาไฟขนาดใหญ่สองแห่ง Helgafell ซึ่งเป็นกรวยที่ปกคลุมด้วยหญ้าที่สมบูรณ์แบบปะทุขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วพ่นลาวาจำนวนมากที่เกาะทั้งสองเกาะรวมกันเป็นรูป Heimaey