ทัศนคติการฉีดวัคซีนของผู้คนเกี่ยวกับโรคหัด

การระบาดของโรคหัดไม่มีผลต่อทัศนคติของการฉีดวัคซีนโรคหัดพวกเขาพบว่าความไว้วางใจในผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของรัฐบาลนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทัศนคติในการฉีดวัคซีน นอกจากนี้การศึกษายังเปิดเผยความสัมพันธ์แบบโต้ตอบระหว่างตัวแปรทั้งสอง คนที่ไม่เชื่อใน CDC และสถาบันที่คล้ายกันและอยู่ห่างจากการระบาดของโรคจะมีมุมมองการฉีดวัคซีนที่น้อยกว่าคนที่ไม่เชื่อ

แต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับการระบาด ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูงจะไม่ได้รับผลกระทบจากความใกล้ชิดของโรคดังนั้นการวิจัยชี้ให้เห็นว่าไม่เหมือนคนที่เชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลคนที่ไม่เชื่อใน CDC และสถาบันที่คล้ายกันอาจพิจารณาว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นใกล้ ๆ หรือไม่เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำรวจว่าทัศนคติการฉีดวัคซีนของผู้คนเกี่ยวกับโรคหัดนั้นเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่เราพบว่านี่เป็นกรณี แต่สำหรับบุคคลที่ไม่ไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของรัฐบาล ใส่ความแตกต่างพลเมืองที่ไม่เชื่อใน CDC และสถาบันที่คล้ายกันใช้การตัดสินใจฉีดวัคซีนของพวกเขาในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน