ตัวละครที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

นักแสดงที่ไม่เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นในประเด็นท้องถิ่นมากขึ้นว่าสถานที่ให้บริการมีผลต่อผู้คนและการดำรงอยู่ของเราอย่างไร ในขณะเดียวกัน Kinnel-based โรงละคร Flinn Works ได้ตรวจสอบปัญหาที่เป็นสากลมากขึ้นแทนแม่ในการเล่นพูดภาษาอังกฤษว่า “Global Belly” ผู้ชมถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มเดินไปข้างหลังฉากถ่ายทำบทบาทต่าง ๆ ในการสนทนา

ทั้งที่ใกล้ชิดและมีผลกับตัวละครที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขอบคุณผมยาวของฉันและไม่ทนต่อหนวดของฉันฉันเป็นแม่ของชายหนุ่มหนุ่มที่ต้องการเด็กในฉากเดียว การข้ามและการผลักดันพรมแดนด้านศิลปะหากยังไม่ได้ทดสอบความอดทนของผู้ชมบางคนก็คือ “Apollon” ซึ่งเป็นนักเต้นระบำออสเตรียซึ่งเป็นคณะละครสัตว์ผสมผสานอย่างดีกับการออกกำลังกายเป็นประจำและศิลปะร่างกายร่วมกับการเต้นรำร่วมสมัยกับนักแสดงหญิงทุกคน