ตรวจสอบการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ผลกระทบแบบน้ำตกที่พวกมันติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่รอบตัวพวกมัน แต่ละเซลล์แบคทีเรียที่ระเบิดเติบโตภายในพวกเขา สามารถมีใหม่หลายร้อยที่โผล่ออกมา เมื่อปล่อยออกมาหากมีแบคทีเรียมากขึ้นก็จะติดเชื้อแบคทีเรียต่อไป มีสารเคมีที่รู้จักไม่เป็นจำนวนมากและเราต้องการค้นหาสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้ DNA phage แยกตัวออกมาและทำซ้ำ

อาหารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่เป็นที่รู้จักและรับรู้พวกเขาจึงเลือกตัวแทนแบคทีเรียของ phyla ลำไส้ที่สำคัญสองชนิดรวมถึงสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคและแบคทีเรียที่มีประโยชน์ พวกเขาทำให้สารประกอบอาหารลดลงเหลือ 28 จาก 117 ผู้สมัครที่พวกเขาทำการทดสอบการเหนี่ยวนำการพยากรณ์ ทำการตรวจสอบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งที่มีและไม่มีสารประกอบอาหารเพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นวิธีการที่ละเอียดอ่อนในการตรวจจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กเท่าไวรัส