ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี

ในด้านการค้าระหว่างไต้หวันและพม่าภาคอุตสาหกรรมจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับที่ 2 ในการประชุมสุดยอดความร่วมมืออุตสาหกรรมไต้หวัน – พม่า นาย Myo Thet รองประธานสหภาพพม่าของพม่ากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีซึ่งสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของไต้หวันในการสนับสนุนพม่าในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ

และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ เช่นการแปรรูปสิ่งทอและอาหาร เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการลงนามข้อตกลงกับสมาคมอุตสาหกรรมแห่งชาติจีน “ไต้หวันเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อาหารจากการเกษตร ด้วยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดพวกเขาสามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มได้มากมาย ดังนั้นเรายินดีที่ได้ร่วมมือกับพวกเขา เขากล่าวว่าการโอนเทคโนโลยีจากคู่ค้าชาวไต้หวันเป็นประเด็นหลักเนื่องจากพม่ามีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในภาคที่มุ่งเน้นการส่งออกเช่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ