ช่วงเวลาที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังคลายข้อจำกัดทางสังคมที่ห่างไกล

การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสามารถดำเนินต่อไปจนถึงปี 2022 และจะไม่สามารถควบคุมได้จนกว่าประชากรโลกส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันโรครายงานจากผู้เชี่ยวชาญบางคนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดนักวิจัยเขียนรายงานจากศูนย์วิจัยและนโยบายโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตาว่า ระยะเวลาของการระบาดใหญ่จะอยู่ที่ 18 ถึง 24 เดือน

เนื่องจากภูมิคุ้มกันฝูงค่อยๆพัฒนาขึ้นในประชากรมนุษย์รายงานระบุว่า coronavirus ที่ถ่ายทอดได้สูงซึ่งเป็นสาเหตุของ COVID-19 น่าจะแพร่กระจายต่อเนื่องยาวนานถึงสองปีและจะไม่หยุดแพร่กระจายจนกว่า 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรจะมีภูมิคุ้มกัน เนื่องจากระยะฟักตัวนานกว่าการแพร่กระจายที่ไม่มีอาการและ R0 ที่สูงกว่า COVID-19 จึงดูเหมือนจะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ นักวิจัยแนะนำว่าสหรัฐฯเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดรวมถึงไม่มีวัคซีนหรือฝูงภูมิคุ้มกัน