ช่วงเวลาที่มีความต้องการวิกฤติมีจำกัด

การแทรกแซงช่วยชีวิตที่เป็นไปได้พวกเขาสามารถช่วยชีวิตโดยการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภาวะภูมิแพ้เฉียบพลัน, ยาเกินขนาดยาเกินขนาด, โรคหอบหืด, ภาวะหัวใจหยุดเต้นและพิษเฉียบพลัน โดรนเมื่อใช้อย่างเหมาะสมแสดงถึงการแต่งงานในอุดมคติระหว่างการดูแลก่อนคลอดสำหรับอนาคตของเรา สิ่งนี้มีความลึกซึ้งในสภาพแวดล้อมของเด็กที่ไม่เหมือนใคร

ค้นหาการตอบสนองของโดรนได้เร็วกว่าการตอบสนองของรถพยาบาล EMS โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน ข้อมูลเที่ยวบิน UAV ถูกเก็บรวบรวมในระหว่างเที่ยวบินจริงที่บันทึกในขณะที่บินภายใต้กฎหมายการบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาและกฎหมายนิวยอร์กซิตี้ในโดรนที่มีวางจำหน่ายทั่วไป ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งพลเรือนและบุคลากรทางการแพทย์ กระนั้นก็ตามการแทรกแซงทางการแพทย์โดยเครื่องบินไร้คนขับในช่วงเวลาที่มีความต้องการวิกฤติมีจำกัด