ชีวมวลที่แตกต่างกันมาก

เกือบ 5 ล้านคนที่จ่ายเงินเพื่อรับ DNA ของพวกเขาวิเคราะห์โดย บริษัท 23andMe เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องอาจถูกขายให้กับ บริษัท ยารายใหญ่ นั่นเป็นเพราะ 23andMe ทำข้อตกลงกับ บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม Glaxo SmithKline มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อปล่อยให้ บริษัท เหมืองแร่นั้นมีพันธุกรรมที่จะช่วยพัฒนายาใหม่ ๆ

หากลูกค้าของ 23andMe ยินยอมให้ตัวอย่างดีเอ็นเอของตนถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยเมื่อส่งข้อมูลเข้ามาข้อมูลเหล่านี้สามารถขายได้ในลักษณะนี้ ผู้คนจำนวนมากมีตัวอย่างนั่งอยู่ในถังชีวมวลที่แตกต่างกันมาก: ที่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลการเรียนการสอนที่สำคัญ เมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดชิ้นเนื้อหรือเลือดที่โรงพยาบาลอาจเก็บตัวอย่างไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต