จีนและเมียนมาลงนามในข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานและการค้า

จีนและเมียนมาลงนามในข้อตกลงหลายฉบับที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและการค้า หลังจากที่ในวันนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งกำลังเยือนเมียนมาได้พบหารือกับนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา

รายงานระบุว่า จีนและเมียนมาลงนามข้อตกลงร่วมกันมากกว่า 30 ฉบับในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ 2 และวันสุดท้ายของการเยือนเมียนมา รายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าของข้อตกลงต่าง ๆ ไม่มีการเปิยเผยมากนัก แต่ในจำนวนข้อตกลงทั้งหมด 33 ฉบับนั้นมีข้อตกลงเรื่องสัมปทานและการถือหุ้นของท่าเรือน้ำลึกที่เมืองเจาะพยู ในรัฐยะไข่และเขตพื้นที่เศรษฐกิจ มูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ รวมอยู่ด้วย นอกจากนั้น ยังมีหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ แอลโอไอ ในการพัฒนาเมืองย่างกุ้งและการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อเมียนมา-จีน เป้าหมายของโครงการเหล่านี้คือการวางแนวทางสำหรับสิ่งที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา”