ความเสี่ยงในอนาคตของการพัฒนาไปสู่โรคต่อมไทรอยด์

การตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ปกติและต่อมไทรอยด์แอนติบอดีต่อมไทรอยด์ ภาวะมีบุตรยากไม่เพิ่มโอกาสในการเกิดสด เราประหลาดใจกับผลการศึกษาของเราเนื่องจากการศึกษาขนาดเล็กก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าอาจมีประโยชน์ในการรักษาในผู้หญิงที่มีต่อมไทรอยด์แอนติบอดี การศึกษาผู้หญิง 940 คนที่โรงพยาบาลในสหราชอาณาจักร 49 แห่ง

ที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ปกติอายุระหว่าง 16 และ 41 ปีซึ่งเป็นผลบวกต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์เปอร์ออกซิเดส มีประวัติของการแท้งบุตรหรือมีบุตรยากและพยายามที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติหรือด้วยความคิดที่ได้รับการช่วยเหลือ การศึกษาที่ดำเนินการระหว่างปี 2011 ถึง 2017 พบว่าผู้หญิง 470 คนได้รับ Levothyroxine 50mcg ทุกวันและผู้หญิง 470 คนได้รับยาหลอกทุกวัน ผู้เข้าร่วมเริ่มรับประทานยาก่อนที่จะตั้งครรภ์และต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการตั้งครรภ์