ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ไมเกรนกับออร่ามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมองตีบในการศึกษาความเสี่ยงของหลอดเลือดในชุมชน ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดบ่งชี้ว่าอาการไมเกรนก่อนอายุ 50 ปี อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มมีอาการของไมเกรนกับออร่าก็เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสองเท่าของโรคหลอดเลือดสมองตีบเมื่ออายุ MA เริ่มมีอาการ 50 ปี

หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับไม่มีอาการปวดหัว แม่ที่เริ่มมีอาการก่อนอายุ 50 ปีไม่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ MO ยังไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงถึงอายุที่เริ่มมีอาการในประชากรผู้สูงอายุในการศึกษานี้ความเสี่ยงแน่นอนสำหรับโรคหลอดเลือดสมองใน MA เนื่องจากบุคคลจำนวนมากที่มีประวัติไมเกรนมานานมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาโตขึ้นและเมื่อพวกเขามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ