ความเสียหายทางกายภาพและไม่ค่อยมีใครรู้

การบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์อาจมีผลกระทบในระยะยาวต่อผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างร้ายแรงและ / หรือสมาชิกในครอบครัวที่สูญเสียคนที่คุณรักอาจอธิบายถึงความรู้สึกละเลยการแยกความกลัวความโกรธความสิ้นหวังและความสิ้นหวังในหมู่อารมณ์อื่น ๆ ซึ่งหลายคนสามารถสร้างความเงียบกริบให้กับองค์กรและการหักล้างข้อมูลได้

จนถึงปัจจุบันโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เห็นได้ง่ายขึ้นและวัดความเสียหายทางกายภาพและไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับอันตรายทางอารมณ์และจิตสังคมที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบรองเหล่านี้อาจเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น