ความผันแปรทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ

ทางเลือกในการรักษาหลาย ๆ รูปแบบสำหรับความผิดปกติของการใช้สารเสพติดรวมทั้งยาและจิตบำบัดหรือการให้คำปรึกษา แต่น้อยกว่าหนึ่งในห้าคนที่กำลังดิ้นรนกับความผิดปกตินั้นได้รับการรักษา วิธีหนึ่งในการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาความผิดปกติของสารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลและที่ด้อยโอกาส

ในขณะที่ telehealth ไม่ใช่การทดแทนการดูแลตนเองการใช้งานอาจเพิ่มความผูกพันและผลการรักษาโดยการช่วยให้ผู้ป่วยเอาชนะอุปสรรคด้านการขนส่งระยะทางหรืออุปสรรคต่อการรักษาความผิดปกติของการใช้สารเสพติด การศึกษายังแสดงให้เห็นความผันแปรทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญในการใช้ telemedicine สำหรับความผิดปกติของการใช้สารเสพติด ในขณะที่อัตราการใช้บริการ telehealth ต่อหัวสำหรับการรักษาความผิดปกติของการใช้สารเสพติดสูงกว่าในหมู่ชาวชนบทส่วนใหญ่คนที่ได้รับ telecare อยู่ในเขตเมือง นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการแทรกแซงเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบ telehealth ในพื้นที่ชนบทเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญอย่างมากสำหรับตัวเลือกการใช้สารเสพติดที่อยู่นอกเขตเมือง