ความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ

ความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจในญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อรองรับผู้สูงอายุในขณะที่ผู้ดูแลหุ่นยนต์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบ้านพักคนชราอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งอาจกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ร่ำรวย ญี่ปุ่นอยู่ในลำดับต้นของการพัฒนาหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่ช่วยผู้สูงอายุในขณะที่ คนวัย 55 ปีกำลังใช้เงินมากกว่าคนอื่นในประเทศ

อย่างไรก็ตามเธอเสริมว่าประเทศต่างๆทั่วโลกต้องเริ่มต้นวางแผนอนาคตซึ่งในชีวิตการศึกษาการทำงานและการเกษียณอายุแบบเดิม ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ผู้คนต้องเป็นเชิงรุกมากขึ้น เช่นเดียวกับการวางแผนการออมและการมีสุขภาพที่ดีพวกเขาต้อง “เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตที่จะเป็นเช่นนี้ แทนที่จะคิดถึงการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เธอเสริมว่าทุกคนควรคิดถึงการเป็นเด็กมานานแล้ว