ครูแฉผอ.โรงเรียนไม่ใช่แค่อมค่าอาหารแต่ซิกแซ็กเงินอีกหลายโครงการ

ผู้ปกครองนักเรียนและเด็กนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.บุรีรัมย์ กว่า 200 คนได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงที่บริเวณหน้าอาคารเรียนเพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของ ผอ.โรงเรียนโดยกล่าวหาว่า ผอ.มีพฤติกรรมหักหัวคิวเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวละ 20 บาทรวมเป็นเงินเฉลี่ยวันละ 3,720 บาท

แต่จ่ายค่าทำอาหารกลางวันเพียงวันละ 2,000 บาทเท่านั้น จึงทำให้อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ 186 คน จนเด็กพากันบ่นว่ากินไม่อิ่ม บางวันข้าวก็หมดคนที่มาทีหลังก็จะเหลือแต่น้ำแกงจืดให้กิน ซึ่งมีคลิปที่ผู้ปกครองถ่ายภาพน้ำแกงจืดไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยชาวบ้าน ผู้ปกครองระบุว่าเป็นปัญหาแบบนี้มานานกว่า 2 ปีแล้วตั้งแต่ ผอ.คนดังกล่าวย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนล่าสุดครูในโรงเรียนก็ได้นำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบค่าอาหารกลางวัน ที่ ผอ.เป็นผู้นำไปดำเนินการเบิกจ่ายและจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเอง ออกมาเปิดเผยว่ามีการจัดซื้ออาหารกลางวันไม่เต็มตามยอดที่ได้รับการอุดหนุนจากทางเทศบาล โดยแต่ละวันจะจ้างเหมาทำอาหารเพียง 2,000 บาท เท่านั้น ก็จะเป็นกับข้าววันละ 2 หม้อ ข้าวสวยวันละ 4 – 6 กิโลกรัม จากเดิมจะหุงข้าวสวยวันละ 8 – 10 กิโลกรัม และกับข้าววันละ 3 หม้อใหญ่จึงจะเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทั้งนี้ครูคนดังกล่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากเรื่องอาหารกลางวันเด็กแล้ว ยังมีพฤติกรรมซิกแซ็กอีกหลายโครงการ อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย เพราะครูในโรงเรียนก็รู้สึกอึดอัดแต่ไม่สามารถจะทำอะไรได้