คณะทำงานเตรียมรังวัดที่ดินบ้านพักตุลาการ

หลังตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฟื้นฟูปรับโครงสร้างบ้านพักตุลาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชุดทำงาน ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานดำเนินการสิ่งปลูกสร้าง และคณะทำงานฟื้นฟูป่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนกลุ่มขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ – ปุย ร่วมด้วย

โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ป่าเร่งด่วน แบ่งเป็นแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ซึ่งเบื้องต้นคณะทำงานฟื้นฟูป่าจะเข้ารังวัดที่ดินในวันพรุ่งนี้ เพื่อแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบุอำนาจการควบคุมดูแลตามแนวเขตป่าดั้งเดิมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้เพื่อเปิดเส้นทางในการปลูกป่าตามแผนฟื้นฟูเร่งด่วนที่ทางหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ – ปุย และชาวเชียงใหม่ จะร่วมกันปลูก ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันต้นไม้ประจำชาติ

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7