กำหนดเป้าหมายเซลล์เนื้องอกที่แตกต่างกัน

ชุมชนวิจัยกำลังตระหนักถึงความไม่สม่ำเสมอที่สามารถทำให้เนื้องอกเป็นเรื่องยากที่จะรักษา” Brenda Ogle หนึ่งในผู้เขียนรายงานกล่าว “แทนที่จะสร้างวิธีการรักษาที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดเป้าหมายเซลล์เนื้องอกที่แตกต่างกันอาจเป็นไปได้ที่จะระงับความไม่เหมือนกันที่มาโดยการ จำกัด การสร้างไฮบริดในเนื้องอก เกือบ 100 ปีก่อนทฤษฎีหนึ่งชี้ให้เห็นว่าเซลล์เนื้องอกบางชนิด

ก่อให้เกิดเนื้องอกทุติยภูมิโดยการผสานเซลล์ของเซลล์ด้วยเซลล์ปกติและสร้างการแสดงออกของยีนที่ผิดพลาด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีการเรียงลำดับและโมเลกุลผู้รายงานมีความก้าวหน้าพอที่จะจัดการกับหัวข้อดังกล่าวได้ เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ Ogle และเพื่อนร่วมงานของเธอได้ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีสุขภาพดีและเซลล์เนื้องอกที่หลอมละลายด้วยตัวเองเพื่อสร้างลูกผสม กลุ่มนี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า RNA-seq กลุ่มนี้จึงได้ถ่ายภาพโมเลกุลของการแสดงออกของยีนแต่ละเซลล์ผสม