การใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทเช่นเส้นโลหิตตีบหลายเส้นส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกและเกิดขึ้นเมื่อส่วนต่าง ๆ ของระบบประสาทสูญเสียการทำงานตามเวลา ค้นพบว่าสเต็มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยสร้างเยื่อไมอีลินซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่เชื่อมโยงกับความผิดปกติของระบบประสาท การค้นพบสเต็มเซลล์ประเภทนี้มีความสำคัญ

เนื่องจากสามารถเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่าและรุกรานน้อยกว่าในการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน การวิจัยระยะแรกนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังเหล่านี้นักวิจัยสามารถกู้คืนการก่อตัวของเยื่อไมอีลินในหนูได้ งานวิจัยนี้ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการระบุเซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังของมนุษย์ที่สามารถแยกขยายและใช้รักษาโรคได้ในอนาคตเราวางแผนที่จะดำเนินการวิจัยในพื้นที่นี้ต่อไปโดยการพิจารณาว่าเซลล์เหล่านี้ ในอนาคตเราวางแผนที่จะดำเนินการวิจัยของเราในพื้นที่นี้โดยการพิจารณาว่าเซลล์เหล่านี้สามารถปรับปรุงการกู้คืนการทำงานจากการบาดเจ็บของเซลล์ประสาท