การเปลี่ยนแปลงระบบดิจิตอล

การเปลี่ยนแปลงระบบดิจิตอลในขณะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจสำหรับประเทศ, Predee กล่าว อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบ Cybersecurity เป็นประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาแม้ว่า NDID จะได้รับการออกแบบมาให้ยุ่งยากสำหรับการแฮกเกอร์ Bhume กล่าว นายไพบูลย์ชี้แจงว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าว

ช่วยให้การตรวจพิสูจน์ตัวตนได้ครอบคลุมทั้งรหัส PIN ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลายนิ้วมือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นต้น ในการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบตัวตนประเภทนี้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่พอร์ทัลที่รัฐบาลดูแลจะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเขากล่าวเสริม “หลักการดูแลบัตรประจำตัวประชาชนของประชาชนควรจะเชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นายไพบูลย์กล่าว