การเติบโตที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของเกมในรูปแบบการลงทุนโดยรวมทั่วโลก สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ออมทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเปิดรับตลาดที่เพิ่งเปิดสู่โลกภายนอกเมื่อสิบปีก่อนและแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่และให้ผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ที่อยู่ในประเทศเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปยังคงมีบทบาทในพอร์ตการลงทุนระดับโลก

นอกจากนี้ยังให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปสู่การเติบโตที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นและการบริโภคที่มากขึ้นและการบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการนั้นกำลังทำให้ชนชั้นกลางแย่ลงและสร้างเรื่องราวองค์กรที่มีแนวโน้มในทุกภาคส่วน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ชะลอตัวลงจากระดับเลขสองหลักเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การขยายตัวร้อยละ 6.6 ในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเศรษฐกิจของสเปนหรือออสเตรเลียต่อ GDP ของจีนในปี 2561